از بـس کــــ رفــــــو زدیـــم و شـــد چــــــاکــــــ

ایـــن سینــــــــ

همـــــ بـــــدوختــــــن رفتـــــــــ ...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید