گاهـــی دلـــــم میگیـــــرد ...

از کلامــــی ، اشـــاره ای ...

همیشــه هــــر چه از دوست مــــی رســـد

نیکـــــــــو نیــست ...

 

 

http://s5.picofile.com/file/8173400434/they_kiiled_me.jpg

/ 43 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سروش

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺣﺴﺮﺗﯽ می گذاری ﺑﺮ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ!

سروش

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺣﺴﺮﺗﯽ می گذاری ﺑﺮ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ!

سروش

نـزدیک هـم کـه باشـی شـانه به شـانه... دسـت در دسـت... چشـم در چشـم... بـاز حسـرت بـه قلبـم چنـگ خـواهد زد...! تــو سهـم مـن نیسـتی...

سروش

نـزدیک هـم کـه باشـی شـانه به شـانه... دسـت در دسـت... چشـم در چشـم... بـاز حسـرت بـه قلبـم چنـگ خـواهد زد...! تــو سهـم مـن نیسـتی...

reyhaneh

به بعضیا باس گف.. هُوی خَرِه.....! اَدآ X تَنگآرو X دَرآر.... اَمّا نَ بَرآ کَسی که √گُشآدِت√کَرده.....!

پرنسس یخی

دخـتـره 13 سـالـشـه بـعـد اسـتـاتـوس گـذاشـتـه: ای کـاش بـه کـودکـیـم بـازگـردم..... واسـش کـامـنـت گـذاشـتـم عـمـو جـون تـو الـانـم کـودکـی..... جـواب داد تـو چـه مـیـدونـی کـه چـی مـیـگـم گـاگـول مـن عـاشـقـم عـاشـق..... O.o والـامـن هـم سـن ایـن بـودم بـا خـودم گـرگ بـازی مـیـکـردم..... [گل]

پرنسس یخی

✔یِه اُتـــــاق ســَـــرد... ➺✔ یِه عالَـــــَمِه دَرد... مــَـــنْ و یِه خُــدایـــی کِـه حالـَــــمو خوب نَکَــرد دیـــــگـــه رســیـــدَم بــِه تــَه خَـــط [گل]

پرنسس یخی

دغدغه خود را در آغوش بگیر و بخواب هیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد این جمع پر از تنهایی است . . .....

sahar

همواره زمانى فرا مى رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکى را برگزید، این معیار انسان شدن است کامو