شــــایــد

مــا گنــــاهکــاراטּ دنیــــای دیگــــرــی هستیــــم ...

کـهــ در ایـטּ جــهنــــــــــــم زنــدگـــــــی می کنیــــم ...

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8136280100/A_human_out_of_world.jpg

/ 0 نظر / 26 بازدید