مـטּ

از تــــو ممنــــونم ...!!!

همیـــטּ کــﮧ هستـــی و

گـــاهی مــرا بــﮧ گــــریــﮧ می اندازی ...

همیــטּ کــﮧ هستــــی  و

بــﮧ یــــادم می آوری چقــــدر تنهــــایم ...

...

هر چند نمی تـــوانم چهــــره ات را ببینم

آنگـــاه کــﮧ ایـטּ اشعــــار را ورق می زنی ...

از جــــایـــی ، از  آטּ دور دورها ... !

صــــدای خنــــده ات را می شنــــوم و

مــטּ بــﮧ لبخنــــدی چهــــره می گشــــایم ...

 

 

http://s5.picofile.com/file/8132659618/173771043.jpg

 

+ تـــولدت مبـــارکـــ ...   

 

/ 0 نظر / 27 بازدید