هــم رفتنــــم خطاست ...

هــــم بـــازگشتنــــم ...

چــــون اَره در گلــــوـــی سپیــــدار مانـــده ام ...

    

       

    

 

/ 60 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تنها (اورفت)

زير اوار اخرين حرفت جا مانده ام لعنتي نميداني خداحافظت چند ريشتر بود

تنها (اورفت)

دیگر نمی نویسمت هر کس به چشم هایم نگاه کند تو را خواهد خواند

aryan

نگاه کن من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان تب شدم چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم ...

maryam

دلـــــــــــــم بـــــــــــــاران میخواهدفقط باران ...با یک بغــــــض به اندازه تمام دلـــتنگی هایم... ...

aryan

که هر کس دل به دريا زد رهايی يافت... مرا آن دل که بر دريا زنم نيست ز پا اين بند خونين بر کنم نيست اميد انکه جان خسته ام را به آن ناديده ساحل افکنم نيست...

aryan

دیده بر هم می نهم تا بسته ماند سر عشق این حباب ساده را سر پوش توفان می کنم تا چراغانی کنم راه تو را، هر شامگاه اشک شوقی، نو به نو، آویز مژگان می کنم