در می زننـــــد ...

  کســـی

 کســــانـــی ...

 که تنهـــــایی شان بر دوش و

  فـــــراخ حوصله شان تنگـــــ ...

  من خستــــــــــه ام ...

  لبالب از میل عمیـــــق ِ فروشدن در خویش ...

 در مـــی زننـــــد ...

  کســـــی

کســـــانـــی ...

 کلید قفل ــهــای جهـــــان را

  به آب هــــای رفته سپـــــردم ...

  من خستـــــه ام از گشـــــودن درهای بـــــی دلیل ...

 از دیـــدن و شنیــــدن و گفتــــن ...

 

" رویا زرین "

 

http://s4.picofile.com/file/8166430092/I_m_tired.jpeg

/ 0 نظر / 28 بازدید